За нас

Опитни и надеждни енергийни решения

Управление на собствените ви енергийни нужди

Нашите дейности

Подпомагане на енергийните пазари в България чрез изключително обслужване и конкурентни цени

Си Енерджи Груп ЕАД е компания, активна в енергийния сектор на България. Компанията разполага с лицензи за дейността „търговия с електроенергия“, издадени от съответните местни институции. Тези лицензи ни позволяват да доставяме електроенергия на крайни потребители и да участваме в сделки с други търговци. Нашата мисия е да се адаптираме към либерализиращите се енергийни пазари в България, да защитим интересите на нашите клиенти и да установим здрава позиция в енергийната област, като предлагаме качествено и надеждно обслужване, изгодни условия и конкурентни цени.

Започнете своята енергийно ефективна пътека с нас днес. Максимизирайте комфорта, минимизирайте разходите и намалете екологичния отпечатък.

Да построим заедно устойчиво бъдеще!