Си Енерджи Груп е надежден партньор в областта на енергийното управление.

Устойчиви енергийни решения за устойчив растеж.

Присъединете се към нас, докато пионираме бъдещето на енергетиката с отличие и иновации.

Нашите дейности

Задвижваме енергийния пазар на България с качествено обслужване и конкурентни цени.

C ENERGY GROUP EAD, е компания, активна в енергийния сектор на България, разполага с лицензи за търговия с електроенергия, което ни позволява да доставяме енергия на крайни потребители и да участваме в сделки с други търговци. Нашата мисия е да водим в България разширяващите се енергийни пазари, като предоставяме изключително обслужване, защитаваме интересите на клиентите и осигуряваме конкурентни цени.
Нашите услуги

Мощни решения

Електрозахранване

Ние осигуряваме енергийно захранване за домакинства (HH), малки и средни предприятия (MV) и големи предприятия (VH) в цялата страна, отговаряйки на стандартите на свободния пазар. Нашите услуги включват регистрация в пазара, промяна на точките на доставка, правна подкрепа за намаляване на мрежовите такси и гъвкави договори за енергийно захранване.

Управление на енергията

Управлението на енергията обхваща мерки за оптимизиране на консумацията на енергия за комфорт, като цели да се създадат качествени вътрешни среди с минимални разходи и екологичен отпечатък. То се занимава с екологични, икономически и социални въпроси, като намалява емисиите, подобрява бюджетите и увеличава комфорта на живот.

Енергийна ефективност

ЕС отдава приоритет на енергийната ефективност в своята стратегия за 2020 г., като цели 20% спестявания на енергия. Регламентите задължават държавите-членки, включително България, да приемат законодателство и планове за действие. Законът за енергийната ефективност изисква одити и целенасочени мерки за спестяване.

Започнете своята енергийно ефективна пътека с нас днес. Максимизирайте комфорта, минимизирайте разходите и намалете екологичния отпечатък.

Да построим заедно устойчиво бъдеще!