Лиценз

Експерти в предлагането на енергийни решения: Лицензирани в България

Компанията притежава лицензи за дейността "търговия с електроенергия", издадени от съответните регулаторни органи в България.

Тези лицензи предоставят на компанията правното разрешение да доставя електроенергия директно на крайни потребители и да участва в сделки с други търговци на пазара.

Започнете своята енергийно ефективна пътека с нас днес. Максимизирайте комфорта, минимизирайте разходите и намалете екологичния отпечатък.

Да построим заедно устойчиво бъдеще!